Ändringarna i tre olika producentansvarsförordningar är nu publicerade

17 september 2014

Nedan kan ni läsa ändringarna i tre olika producentansvarsförordningar samt även ändringar i Avfallsförordningen.

Förordning (2014:1075) om producentansvar för elutrustning, börjar gälla 15 oktober 2014
Läs den här.

Förordning (2014:1073) om producentansvar för förpackningar, börjar gälla 1 november 2014
Läs den här.

Förordning (2014:1074) om producentansvar för returpapper, börjar gälla 1 november 2014
Läs den här.

Avfallsförordning (2011:927), börjar gälla 1 november 2014
Läs den här.