Utredning ska minska miljöeffekter från plast

7 juni 2017

Regeringen har nu presenterat direktivet för den särskilda utredare som ska se över möjligheterna att minska de negativa miljöeffekterna från plast. Syftet är att identifiera miljöproblemen och sedan föreslå kostnadseffektiva åtgärder.

Utredningen ska omfatta miljöaspekter som orsakas av valet av råvara vid tillverkningen av plast, användningen av plast, de konsekvenser som uppstår i avfallshantering och materialåtervinning.
 
Utredaren ska specifikt se över förutsättningarna för att övergå till biobaserad råvara för att tillverka plast, samt kartlägga vilka för- och nackdelar biobaserad plast har utifrån energi- och miljöaspekter, inklusive i avfallshantering och materialåtervinning. Resultatet ska slutredovisas till Miljö- och energidepartementet senast den 1 oktober 2018.
 
- Det är mycket viktigt att utredningen även analyserar förutsättningarna för att använda återvunnen råvara, säger Lina Bergström, vd Återvinningsindustrierna.