Debatten om plaståtervinning synliggör behovet av strategi och åtgärder för cirkulär ekonomi

17 februari 2017

Alla aktörer i värdekedjan behöver agera för att vi ska kunna uppnå mer cirkulära plastflöden. Det anser Återvinningsindustrierna i en kommentar kring de senaste veckornas samhällsdebatt om plaståtervinning.

De senaste veckorna har plaståtervinning diskuterats i samhällsdebatten. Diskussionen har skett mot bakgrund av att DN uppmärksammade att plastförpackningar förbränns och att återvinningsmålen inte uppnås.
 
- För att återvinningsmålen ska kunna nås behöver vi en utveckling som gynnar återvunna råvaror av hög kvalitet. I enlighet med avfallshierarkin måste de bästa återvinningsalternativen gynnas i de fall då materialen inte kan återvinnas till samma kvalitet, vilket ofta är fallet med just plast. Exempelvis kan pyrolysteknik användas för att omvandla plast till råvaror och olja. Det är ett bättre alternativ för miljön än förbränning av plast, säger Britt Sahleström, vd Återvinningsindustrierna.  
 
Producenternas val av material och befintliga återvinningstekniker avgör förutsättningarna för cirkulära flöden av plast. Plast är ofta en mix av flera olika material som innehåller olika tillsatser. Detta försvårar en effektiv återvinning och cirkulära flöden med hög kvalitet. 
 
- Våra företag vill materialåtervinna så mycket som möjligt och vi ser flera åtgärder som centrala för att öka takten mot cirkulära plastflöden. Bland annat behöver vi strategier och incitament för en ökad efterfrågan på återvunna råvaror, design för återvinning och strategiska materialval vid produkttillverkning. Återvinningsbranschen behöver agera tillsammans med politiker, näringsliv och offentliga verksamheter för mer cirkulära flöden, fortsätter Britt Sahleström.