Plastkretsen investerar i sorteringsanläggning

18 januari 2018

Plastindustrin, förpackningstillverkare och företag som sätter förpackningar på marknaden (delägare i Plastkretsen) har tagit ett investeringsbeslut på en kvarts miljard kronor för att bygga en helt ny anläggning för plastsortering. Syftet är att öka materialåtervinningen.

Anläggningen ska byggas i Motala. Ytan omfattar 14 000 kvadratmeter. Full drift av återvinningsanläggningen kommer att ske under 2019. Cirka 50 personer kommer anställas vid verksamheten. 

 

Läs mer