Kinas stopp för återvunnet papper skapar kris i Europa

29 augusti 2019

Drygt två år efter att Kinas förbud mot import av 24 olika sorters avfall har Europa fått ett överutbud på återvunnet papper, rapporterar Euractiv.

Den europeiska återvinningsindustriernas branschorganisation Euric berättar att priserna på återvunnet papper har rasat kraftigt, vilket är en utmaning för Europas återvinningsbolag. Enligt Euric samlades det under förra året in cirka 56,5 miljoner ton återvunnet papper in i Europa men bara cirka 48,5 miljoner ton användes för att tillverka nytt papper. Därmed finns ett överutbud på återvunnet papper i Europa på drygt åtta miljoner ton. Och även om nya återvinningsanläggningar nu byggs väntas det ta tre till fem år innan de är färdigställda.

I en kommentar säger Euric att avsaknaden av slutmarknader för åtta miljoner ton återvunnet papper under de senaste två åren har lett till att marknadspriset på återvunnet papper är 300 procent lägre i juni 2019 än i juni 2017.

”Pappersåtervinningssektorn är nu i en krissituation”, varnade organisationen och menade att Europas återvinningsindustrin inte kan klara sådana marknadsförhållanden ett tredje år. Enligt organisationen får ett växande antal företag verksamma inom pappersinsamling och pappersåtervinning nu slå igen, något som enligt organisationen går emot målet om att röra sig mot en mer cirkulär ekonomi.