Överlämnandet av Avfallsutredningen till Miljöminister Lena EK.

29 augusti 2012

Miljöminister Lena Ek tog i dag emot Avfallsutredningens slutbetänkande. Den särskilde utredaren Lars Ekecrantz föreslår att ansvaret för insamling av förpackningsavfall och tidningar övergår till kommunerna samtidigt som kraven på producenternas helhetsansvar för förpackningsutformning och materialåtervinning förtydligas.

Ni kan se överlämnandet och läsa mer på Miljödepartementets hemsida här.