EU-kommissionen vill se åtaganden för ökad användning av återvunnen plast

27 mars 2018

EU-kommissionen uppmanar företag att inkomma med frivilliga åtaganden, voluntary pledges, om att öka innehållet av återvunnen plast i sina produkter.

Målsättningen är att tio miljoner ton återvunnen plast ska användas i nya produkter inom EU år 2025. Det motsvarar runt 20 procent av dagens plastråvaruanvändning inom EU.
 
Bakgrunden till EU-kommissionens upprop är den strategi för plast i en cirkulär ekonomi som man presenterade i januari. Målet med en gemensam strategi är att styra investeringar i rätt riktning för att öka återvinningen av plast och minska nedskräpningen. Man vill också se innovation och ökat samarbete med alla nyckelspelare i värdekedjan.
 
Strategin föreslår och diskuterar olika åtgärder och insatser för att nå visionen om en cirkulär plastekonomi. En av huvudpunkterna är att arbeta för att marknaden för de sekundära plastråvarorna utvecklas och att återvinningen blir lönsam för företagen.
 
Intresserade företag och/eller branschorganisationer kan till och med den 30 juni 2018 skicka in sina åtaganden till EU-kommissionen.