Nytt i avfallslagstiftningen 1 juni 2015

28 maj 2015

Från den 1 juni 2015 gäller nya regler och kriterier för klassificering av avfall som farligt respektive icke farligt avfall. Detta styrs av förordningen 1357/2014 som ersätter bilaga III i avfallsdirektivet (ersätter bilaga I i avfallsförordningen) och får direktverkande effekt i alla EU-länder. De avfall som berörs är framförallt de avfallskoder (EWC) med "dubbla ingångar" i avfallsförordningen. Några exempel på avfall som berörs är; förorenade massor, bottenaskor och slagger.

Vad gäller den farliga egenskapen HP14, ekotoxicitet, har harmoniserade kriterier ännu inte fastställts av EU. Fram tills att harmoniserade kriterier fastställs på EU-nivå gäller nationella kriterier för HP14.

Kommissionen håller på att skriva en vägledning för att underlätta tolkningarna, men den är ännu ej publicerad. (Naturvårdsverkets vägledning från 2013 är inte heller är uppdaterad, men ni kan läsa den HÄR.)

"Dubbla ingångar", spegelingångar, innebär att för vissa avfallsslag är det inte klart på förhand om de är farliga avfall eller inte, utan det måste bedömas i det enskilda fallet utifrån eventuellt innehåll av farliga

ämnen. I dessa fall finns två alternativa koder i avfallsförteckningen att välja mellan, varav den ena har en asterisk(*) som markering för farligt avfall.