Ny vägledning för cirkulär offentlig upphandling från EU kommissionen

18 oktober 2017

Europeiska kommissionen har publicerat en broschyr om cirkulära upphandlingar som ger en introduktion till den europeiska politiska ramen och en praktisk vägledning till dem som deltar i besluten om offentlig upphandling.

Broshyren är ett vägledningsdokument som kompletteras med erfarenheter och exempel från hela Europa som visar hur principer för cirkulär ekonomi används vid offentlig upphandling.