Ny statistik om Europas avfallshantering

30 mars 2016

Ny statistik från Eurostat visar att Norden ligger högt upp på listan över länder som förbränner mycket avfall.

Eurostats statistik visar att varje EU-medborgare i genomsnitt gav upphov till 475 kg hushållsavfall per person under 2014. Det är en minskning med 10 procent sedan 2002. Avfallet behandlades enligt följande: 28 procent återvanns, 28 procent deponerades, 27 procent förbrändes och 16 procent komposterades. 
 
De nordiska länderna Sverige, Norge, Finland, Danmark, inklusive Estland, har en förbränning av hushållsavfall på över 50 procent. Sverige förbrände 50 procent av hushållsavfallet under 2014, vilket placerar oss tillsammans med Finland på en tredje plats efter Estland (56%) och Danmark (54%). 
 
- Statistiken visar att alldeles för mycket värdefullt material går till spillo genom avfallsförbränning. Det finns en stor potential för Sverige att i stället återvinna mer material, men då behövs det styrmedel som skapar incitament för detta, säger Britt Sahleström, vd Återvinningsindustrierna.
 

Läs mer om statistiken från Eurostat