Återvinningsföretag gav styrmedelsförslag till Åsa Romson

1 juni 2015

Flera återvinningsföretag berättade om sina verksamheter och gav förslag på styrmedel till Åsa Romson under Återvinningsindustriernas konferens Ökad konkurrenskraft för återvunna råvaror och möjligheter i en cirkulär ekonomi den 1 juni.

Fokus för samtalet och konferensen var en mer cirkulär ekonomi samt vilka styrmedel och regelverk som behöver förändras för att nå dit. Klimat- och miljöminister Åsa Romson talade utifrån regeringens syn på återvinningsfrågorna och deltog i ett samtal med företrädare för återvinningsföretag. Företagen delade med sig av inspel från sina verksamheter och styrmedelsförslag.

Under konferensen deltog flera talare som lyfte möjligheter och utmaningar i byggandet av en mer cirkulär ekonomi. Återvinningsindustriernas ordförande Anders Wijkman lyfte en ny rapport om vinsterna med cirkulär ekonomi i form av nya jobb och minskade koldioxidutsläpp. Ola Eriksson från Högskolan i Gävle presenterade resultat från en ny nordisk forskningsstudie om klimatnyttan med återvinning. 

Särskilt fokus riktades mot återvinningspotentialen för svenska metall- och mineraltillgångar samt textil- och plaståtervinning genom Erika Ingvald, enhetschef för mineralinformation och gruvnäring vid SGU. Joakim Krook, docent vid Linköpings universitet, talade om vad som krävs för att sekundära resurser ska kunna spela en större roll för samhällets materialförsörjning, främst i form av styrmedelsförslag och förändrade regelverk. 

Därefter presenterade Sanna Due Sjöström, ordförande i Nordiska Avfallsgruppen i Nordiska Ministerrådet nya rapporter om hur marknaden kan utvecklas när det gäller textil- och plaståtervinning.

Vikten av konkurrensutsatta marknaders betydelse för ökad återvinning betonades av Martin Bäckström, konkurrensverket, och förslag för ökad konkurrens diskuterades med Ellen Hausel Heldahl, projektledare Svenskt Näringsliv och Pär Bygdesson, vd Livsmedelshandlarna. 

Ta gärna del av de presentationer som finns tillgängliga i högerspalten.