Ny IVA-rapport om resurseffektivitet och policyutveckling

13 april 2016

Resurseffektivitet - policyutveckling mot 2050 har tagits fram inom IVA-projektet Resurseffektiva affärsmodeller - stärkt konkurrenskraft. Projektet har identifierat sex områden där policyutveckling brådskar, både globalt och nationellt:

  • Kartläggningar och kostnadsvärderingar av fler resursflöden och av nyttjandegraden av produkter.
  • Branschöverskridande samarbeten, tvärdisciplinärt tänkande och systemperspektiv.
  • Spårbarhet och förberedelse för reparation, renovering, återanvändning och återvinning.
  • Öka nyttjandegraden av produkter genom delningsekonomin och tjänstefiering.
  • Välfungerande marknader för sekundära råmaterial, spill och svinn samt utvecklade insamlingsstrukturer.
  • Öka användningen av återvunnet och förnybart material.

Läs rapporten

Se videoinspelning från seminarium om rapporten