Ny avfallsstatistik från Eurostat

23 augusti 2019

Hushållens avfallsmängder inom EU ligger fortfarande på samma nivåer som 1995, runt 500 kilo per person och år i genomsnitt för EU-länderna. Det visar den senaste statistiken från Eurostat, som jämför avfallsutvecklingen inom EU de senaste 20 åren.

Mängden avfall varierar mellan länder, från Danmark som 2017 producerade mest avfall per person 2017, 781 kilo, till Rumänien som producerade minst avfall per person samma år, 272 kilo. Orsakerna till variationerna beskrivs av Eurostat handla om ekonomiskt välstånd och konsumtionsmönster såväl som insamlingssystem för avfall.

Siffrorna från Eurostat visar även att mängden avfall som hamnar på deponi har minskat med 60 procent sedan 1995 och att återvinning och kompostering har ökat med nästan 200 procent under samma tidsperiod.

Läs statistiken från Eurostat