Nordiska konkurrensmyndigheterna i ny rapport om avfallsmarknaden

23 februari 2016

De nordiska konkurrensmyndigheterna presenterade idag en gemensam rapport "Competition in the waste management sector" - preparing for a circular economy.

Rapporten pekar på att det finns ett avsevärt utrymme för ökad konkurrens inom avfallssektorn i de nordiska länderna samt på värdet av bättre upphandlingar och ökad konkurrensneutralitet. På längre sikt krävs mer radikala förändringar inte minst för att främja materialåtervinning och effektivisera handeln med värdefulla material från avfallshanteringen.

Rapporten lyfter fram rekommendationer inom sex områden:

  • Increased use of market solutions
  • Clarifying public roles and goals, and increased dialogue
  • Sufficient tooos to tackle competitive neutrality issues
  • Better use of muncipal procurement procedures
  • Imprviong statistics and common definitions
  • Ensuring efficiency of EPR schemes

Utdrag ur Konkurrensverkets pressmeddelande.

– Avfall betraktas alltmer som en resurs som innehåller mycket användbart material. Här krävs nytänkande och innovationer för att denna potential ska kunna användas effektivt. Det är också viktigt att det finns tydliga skiljelinjer mellan de olika roller som en kommun kan ha. Det handlar om att de samtidigt kan vara beställare, kontrollant och utförare. När detta sker i konkurrens med andra aktörer ställs särskilt höga krav på tydlighet, framhåller Dan Sjöblom.

– De kommuner som inte främjar fungerande marknader riskerar att gå miste om bättre lönsamhet på kort sikt men också långsiktiga samhällsvinster, framhåller Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom.

Läs mer på Konkurrensverkets hemsida HÄR.