Nytt förslag till modell för statistikinsamling om miljötillståndsprövning

4 oktober 2017

På uppdrag av regeringen har Naturvårdsverket tagit fram ett förslag till modell för statistik om miljötillståndsprövningar. Uppdraget redovisades den 28 september 2017.

Modellen har utformats så att det ska vara möjligt att samla in, sammanställa, analysera och presentera statistik för hur lång prövningstiden varit från ansökan till beslut och vilka faktorer som påverkat prövningstiden. Statistiken kommer att skapa bättre förutsägbarhet kring hur lång tid ett ärende eller mål kan ta. Mark- och miljödomstolarna respektive miljöprövningsdelegationerna vid länsstyrelserna, ska ansvara för att registrera de uppgifter som behövs för statistiken i sina befintliga ärendehanteringssystem. Statistiken ska därefter sammanställas i Domstolsverkets respektive länsstyrelsernas befintliga system för uppföljning.