Miljöministern vill skapa en bred lösning för producentansvaret

15 juni 2016

I en interpellationsdebatt i riksdagen den 14 juni så gav miljöminister Karolina Skog besked om att hon vill se en bred och långsiktigt lösning för producentansvaret. Miljömålen ska prioriteras, det ska bli lätt att göra rätt för medborgarna. Hon vill bygga vidare på näringslivets framgångsrika arbete och anser att kommunerna bör få ökat inflytande.

Detta är ett mycket glädjande besked, säger Britt Sahleström, vd Återvinningsindustrierna.

Frågan om hur regeringen ser på insamlingsansvaret hade ställts av riksdagsledamoten Gunilla Nordgren (m): 

"Avser regeringen att fatta beslut via ändring i förordningen att insamlingsansvaret ska överföras till kommunerna, trots att en majoritet av riksdagen är emot en sådan överföring?"

 

Riksdagen har tidigare i år fattat beslut om ett tillkännagivande där man vill behålla nuvarande system för producentansvaret, dvs att producenterna har ansvar för insamlingen.

Karolina Skog var tydlig med att avfallshioearkin ska följas och lyfte fram att detta är en fråga som alla partier är eniga om. Propositionen Avfallshierarkin ska beslutas i riksdagen den 16 juni. Nu vill hon se en bred och långsikitg lösning även för producenansvaret.

- Detta är mycket positivt för våra medlemmar som varit pionjärer och under de senaste 15-20 åren i samarbete med fastighetsägare byggt upp en marknad för fastighetsnära insamling i flerbostadshus, en marknad som inte fanns tidigare. Nu ser vi fram emot att de kan få fortsätta att investera inom detta område.

Lyssna på interpellationsdebatten HÄR.