Miljömålssamordnaren lyfter fram återvinning och återvunna råvaror i rapportering kring miljömålen

14 november 2016

Sveriges nationella miljömålssamordnare för näringslivet, Annika Helker Lundström har publicerat en lista som förenklar miljömålsarbetet för företagen. Bland annat lyfts återvinning och återvunna råvaror fram som viktiga åtgärder för att uppnå de nationella miljömålen.

Många företag genomför åtgärder och aktiviteter som bidrar till att uppfylla de svenska miljömålen. Regeringens nationella miljömålssamordnare för näringslivet har publicerat en lista med åtgärdsförslag kopplade till de olika miljömålen.
 
Åtgärden Gå från jungfruliga råvaror till återanvändning och återvunna råvaror föreslås som åtgärd under flera av målen. Miljömålssamordnaren har även tagit fram rapporteringsmallar som företag kan använda för att rapportera och visa sitt miljömålsarbete i miljömålsstrukturen.