Regeringens kraftsamling för att nå Sveriges miljömål

9 januari 2015

Anders Wijkman, ordförande Återvinningsindustrierna, har utsetts till ordförande i Miljömålsberedningen som även fått utökat uppdrag att ta fram ett klimatpolitiskt ramverk för en långsiktig klimatpolitik. Den ska utformas i bred politisk dialog och syftet är att skapa stabilitet och tydlighet på vägen mot ett långsiktigt klimatmål.

Även Annika Helker Lundström, tidigare vd för Svensk Vindenergi och dessförinnan vd på Återvinningsindustrierna, har fått en nyckelroll i regeringens miljömålsarbete som nationell miljösamordnare för näringslivet.

Läs mer på Miljödepartementets hemsida HÄR: