Miljörapporten: Privata återvinnare vill göra regelverket konkurrensneutralt

2 februari 2016

Miljörapporten uppmärksammar att Återvinningsindustrierna vill ändra förordningen om producentansvar för elutrustning så att också privata återvinningsföretag ska undantas från tillstånd när de samlar in konsumentelavfall från verksamheter.

Miljörapporten uppmärksammar Återvinningsindustriernas brev till Miljö- och energidepartementet där ÅI skriver att förordningen för producentansvar för elutrustning behöver ändras så att privata återvinningsföretag, precis som kommuner, ska undantas från tillstånd när de samlar in konsumentelavfall från verksamheter. Återvinningsindustrierna vill istället för dagens situation ha samma tillståndsmodell som i dag gäller för förpackningar och returpapper. 
 
– Kommunerna har konkurrensfördelar gentemot våra medlemsföretag och det hämmar våra företags möjlighet att växa och utvecklas, säger Mikael Gröning, vice vd på Återvinningsindustrierna, till MiljöRapporten. 
 
Återvinningsindustrierna skriver i brevet till regeringen att Sveriges varit framgångsrikt när det gäller återvinning av elavfall och att det har skapat möjligheter för återvinningsföretagen att utveckla nya lösningar och att växa på marknaden, inte bara i Sverige utan även internationellt, och inte minst har det bidragit till nya jobb. Vidare slår Återvinningsindustrierna fast att det är viktigt att skapa bästa möjliga förutsättningar för den fortsatta insamlingen och återvinningen av elavfall för att nå ambitionen att skapa en mer cirkulär ekonomi.