Klimatklivet ökar stödet till cirkulära projekt

7 december 2017

Naturvårdsverket har beslutat att stötta 290 lokala klimatinvesteringar med 600 miljoner kronor från Klimatklivet. En stor del av pengarna går den här gången till åtgärder som bidrar till mer plaståtervinning och bättre avfallshantering.

Totalt har Klimatklivet beviljat 1 305 ansökningar, varav majoriteten av de beviljade projekten rör utbyggnad av laddstationer för elbilar följt av åtgärder för energikonvertering. Flera av de nya stöd som Klimatklivet nu presenterar går till bredare projekt med fokus på såväl klimat som på produktion av nya material och drivmedel.
 
Naturvårdsverket lyfter bland annat fram att Fortum Värme har beviljats stöd till en anläggning för sortering av avfall. Fortum Värme planerar att med hjälp av den nya sorteringsanläggningen öka sortering av avfall med syfte att öka andelen materialåtervinning. 
 
Klimatklivet har totalt beviljat stödbelopp om 2,6 miljarder kronor, som tillsammans väntas bidra till en årlig koldioxidminskning om 760 000 ton under den tid åtgärderna är i funktion. Totalt ska 4 miljarder kronor delas ut till klimatsmarta projekt under perioden 2015-2020.