Ny chans att söka medel från Klimatklivet

10 februari 2020

En ny ansökningsomgång till Klimatklivet har nu öppnad. Klimatklivet är ett stöd till investeringar som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet.

 

De investerade medlem ska ge största möjliga utsläppsminskning per krona. Ansökningstiden stänger den 10 mars. Kommande sökomgångar är den 5-28 maj och 27 augusti - 24 september.

Läs mer hos Naturvårdsverket