Ny studie visar att återvinningsföretag effektivt avlägsnar skadliga kemikalier i plast

15 mars 2019

Skadliga kemikalier pekas ofta ut som en risk som begränsar möjligheten att återvinna plast. En studie från forskningsinstitutet Rise visar emellertid att det är ovanligt med höga halter av skadliga kemikalier i återvunnen plast.

I de tester som gjorts i studien var det bara 2 av 54 material som hade för höga halter av kemikalier som regleras i Reach-lagstiftningen. Rise skriver att resultaten är en god indikation på att återvinningsanläggningar i Europa är effektiva på att separera och rena plast med ursprung från främst elektronikskrot och uttjänta fordon.

Enligt Rise är slutsatserna från studien mycket viktiga då det i dag återvinns allt mer plast och EU senast den här veckan diskuterade eventuellt skärpta gränsvärden. Skärpta gränsvärden kan i sin tur kraftigt påverka möjligheten att återvinna plaster.

Studien från Rise har genomförts med bidrag från Naturvårdsverket.

-Ökad materialåtervinning utan att särskilt farliga ämnen återcirkuleras är en viktig svensk ståndpunkt i de internationella strävandena mot en cirkulär ekonomi. Det är inte minst viktigt inom plastområdet där en hel rad äldre plastadditiv inte längre är tillåtna i nya produkter, säger Erik Westin på Naturvårdsverket i en kommentar.

Läs rapporten från RISE