ÅI:s vd Britt Sahleström ingår i Kemikalieinspektionens nya Näringslivsråd

4 maj 2015

Kemikalieinspektionens generaldirektör Nina Cromnier har beslutat att bilda ett Näringslivsråd.
Syftet med rådet är att Kemikalieinspektionen och inbjudna deltagare från näringslivet ges möjlighet till en dialog på strategisk nivå om frågor inom myndighetens ansvarsområde och kemikaliefrågan i stort.

Ordförande i rådet är generaldirektör Nina Cromnier.

Ett första möte med Näringslivsrådet hålls den 7 maj 2015.

Följande personer deltar i rådet:

Lars Andersson, Akzo Nobel AB

Torben Berlin Jensen, BASF AB

Björn Brovik, AB Volvo

Åsa Domeij, Axfood Sverige AB

Annika Helker Lundström, Nationell miljömålssamordnare för näringslivet

Magnus Huss, IKEM, Innovations och Kemiindustrierna i Sverige

Per Löfgren, JM AB

Bo-Erik Pers, Jernkontoret

Britt Sahleström, Återvinningsindustrins Branschförening

Jan Secher, Perstorp (Holding) AB

Inger Strömdahl, Svenskt Näringsliv Service AB

Peter Trillingsgaard, LEGO Group

 

Läs mer HÄR.