Inbjudan: frukostseminarium om Funktionsupphandling för nöjdare kunder och ökad återvinning

1 oktober 2014

Tillsammans med SKLoch Fastighetsägarna bjuder Återvinningsindustrierna in till ett frukostseminarium för att berätta om det gemensamma utvecklingsarbetet för att utveckla upphandlingen inom avfallsområdet.

Man kan antingen delta via webben eller komma till SKL:s kontor i Stockholm, Hornsgatan 20.

Tid för websändning: 7 november kl 8.30-9.30

 

Frukost serveras från kl 8.00 på SKL:s kontor

 

Målgrupp: kommuner, återvinningsföretag och fastighetsägare.

 

För anmälan och websändningen klicka HÄR.

 

Instruktion för att delta, testa denna länk innan:

Instruktion för deltagare, webbsändning

Gemensamt mål för att utveckla upphandlingarna

Kommunerna upphandlar för stora summor utifrån sitt ansvar för hushållsavfallet. SKL, Fastighetsägarna, Avfall  Sverige och  Återvinningsindustrierna har gemensamt drivit en förstudie som resulterat i ett gemensamt mål för att utveckla upphandlingarna.

"Vi ska få nöjdare kunder och ökad återvinning genom att utveckla en upphandlingsprocess som säkerställer kvalitet och innovativa lösningar."

Att upphandla funktion är ett sätt att upphandla som använts med framgång inom flera områden. Ny lagstiftning ger också ökat utrymme för dialog vid upphandlingar.

Ur programmet

  • Gunilla Glasare, direktör på Sveriges Kommuner och Landsting och Anders Wijkman, ordförande för Återvinningsindustrierna berättar om det gemensamma målet och det utvecklingsprojekt om funktionsupphandling som ska genomföras i en kommun.
  • Rikard Silverfur, Fastighetsägarna berättar om betydelsen av kundperspektiv och valfrihet.
  • Mathias Sylwan, jurist, gör en kort beskrivning av de utökade möjligheterna till dialog i det nya regelverket. Vi berättar också om vilka erfarenheter som finns av funktionsupphandling från andra områden.
  • Representanter för kommuner och entreprenörer ger sin bild av utmaningar och möjligheter.

Välkomna

 

Vid frågor kontakta: Britt Sahleström, tel:070 344 5153