TV-debatt om import avfall mellan Anders Wijkman, ÅI:s ordförande och Weine Wiqvist, vd Avfall Sverige

2 april 2015

Aktuellt hade ett inslag den 31 mars om import och förbränning av utländskt avfall i svenska avfallsförbränningsanläggningar. Anders Wijkman, ÅI:s ordförande debatterade frågan med Weine Wiqvist, vd Avfall Sverige.

I inslaget uttalade sig också Åsa Romson, klimat- och miljöministern. Hon är inte nöjd med att avfallsimporten ökar, det är inte en bra trend. Snarare måste vi hjälpa andra länder att få en bra avfallsenergiteknik än att importera soporna hit. Vidare sa Åsa Romson att vi måste titta på den tidigare förbränningsskatten eller andra styrmedel som gör att avfallshanteringen blir effektivare.

Anders Wijkman lyfte i debatten fram att man måste se på avfallet som resurs, det är ett restmaterial som det finns ett värde i. Det  har gått åt mycket energi att producera produkterna och att elda upp materialet utan att sortera ut det som kan materialåtervinnas är fel väg. Mycket mer kan återvinnas. Grundproblemet är att vi satsar för mycket på förbränning och att kapaciteten är för stor. Europa bör gå en annan väg - att använda resurserna mycket effektivare. Kommunerna riskerar bygga sig fast i dyra avfallsförbränningsanläggningar.

Weine Wiqvist menade att stora mängder avfall läggs på deponi idag i vissa länder, det leder till utsläpp av klimatgaser. Sverige kan kortsiktigt hjälpa till att ta hand om detta avfall. Risken att bygga fast sig i avfallsförbränning är inte så stor. Avfall kommer att finnas under lång tid. Om det finns brist på avfall till de svenska avfallsförbränningsanläggningarna, så får man göra en omställning av fjärrvärmeproduktionen. Det har skett flera gånger tidigare.

Båda var överens om att resurseffektiviteten måste förbättras på lång sikt, att mer måste återvinnas (inte förbrännas) och att produktstrategierna måste utvecklas, men frågan är hur vägen dit ska se ut.

Se inslaget HÄR, ca 18 minuter in i programmet.

(Avsnittet visas till den 10 april på svt.play.)