ÅI:s yttrande: Handel med begagnade varor och med skrot

9 mars 2015

Sammanfattning av ÅI:s synpunkter:
- Vi tillstyrker och ser positivt på utredningens förslag att införa ett kontantförbud för handel med skrot.
- Vi stödjer kontantförbudets avgränsningar.
- Vi delar dock inte utredningens bedömning att en anmälningsplikt till Skatteverket är en tillräcklig reglering i dagsläget, även om den knyts till en sanktionsavgift.
- Vi ser ett stort behov att även snarast införa tillstånd för handel med skrot (tillståndsförfarande/ licens). Polisen bör vara tillståndsgivande myndighet.

Läs yttrandet i filen som bifogas.