Nytt regeringsuppdrag om spårbarhet och hållbarhetsmärkning för metaller och mineral

9 mars 2018

Regeringen har gett Tillväxtanalys i uppdrag att se över spårbarhet och hållbarhetsmärkning för metaller och mineral. Tanken är att konsumenter och producenter framöver ska kunna välja produkter, till exempel mobiltelefoner och solceller, som innehåller metaller och mineral som är framställda på ett hållbart sätt.

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) ska analysera möjligheter till spårbarhet och hållbarhetsmärkning, som till exempel standardisering, certifiering och märkning. Tillväxtanalys ska särskilt titta på vilka möjligheter som nya tekniska lösningar ger för att kunna säkerställa spårbarhet.

Hållbarhetsmärkning av metaller och mineral kan innebära en stor möjlighet för svensk återvinning.

- Återvunna metaller och mineral är i regel det mest hållbara alternativet. En hållbarhetsmärkning kommer att gynna mer cirkulära materialflöden, säger Lina Bergström, vd Återvinningsindustrierna.

I uppdraget till Tillväxtanalys ingår också att:

  • analysera hur man kan stimulera en efterfrågan på hållbara råvaror och produkter som innehåller hållbart producerade metaller och mineral, inklusive stål med mycket låga växthusgasutsläpp, på internationella marknader.
  • analysera hur staten kan skapa förutsättningar för att underlätta och stimulera utvecklingen av frivilliga, marknadsdrivna initiativ som kan genomföras på internationell nivå.

Uppdraget är en del i handlingsplan 2 för Smart industri och är en fortsättning på ett tidigare uppdrag till Tillväxtanalys att kartlägga framtida behov av metaller och mineral som är nödvändiga i utveckling av ny teknik inom miljö- och klimatområden.

Läs mer