Ny GRI-standard för avfallshantering

3 maj 2019

GRI lägger nu upp en ny standard för avfallshantering på remiss. GRI berättar att den nya standarden syftar till att hjälpa organisationer att bättre förstå och kommunicera den påverkan som uppstår av avfallshanteringen.

Bakgrunden till den nya GRI-standarden för avfallshantering är företagens allt snabbare övergång mot en cirkulär ekonomi. Enligt GRI lägger den nya standarden bland annat ett ökat fokus på hur beslut i produktionsprocessen leder till direkta konsekvenser för avfallet som uppstår och för möjligheterna att återbruka eller återvinna avfallet.

-Det nya utkastet till GRI:s avfallsstandard erkänner att vårt sätt att arbeta linjärt bidrar till en global avfallskris. När världen ställer om mot en cirkulär ekonomi där avfall mer och mer behandlas som material för produktion behövs en nytt sätt att rapportera. Den nya standarden kommer hjälpa företagen att förstå och mäta effekterna av sin avfallshantering och generera tillförlitlig och bättre data som i slutändan bidrar till bättre beslut”, säger Judy Kuszewski, ordförande för GRI Global Sustainability Standards Board, i en kommentar.

Den nya standarden är nu ute på remiss under 75 dagar där alla intressenter har möjlighet att lämna sina synpunkter.

Läs mer