Fullsatt frukostseminarium i Almedalen när Cirkulär ekonomi och ökad materialåtervinning debatterades

7 juli 2014

Temat för ÅI:s frukostseminarium var "Cirkulär ekonomi - resurserna, klimatet och jobben - materialåtervinningens roll". Anders Wijkman var moderator för seminariet

Johan Rockström inledde med att berätta om EU:s strategi för ett Resurseffektivt Europa och varför det är så stor enighet om att satsa på en mer cirkulär ekonomi. Han betonade betydelsen av styrmedel och att näringslivet många gånger driver på mer än politiken. Företagen ser affärsmöjligheter. Sverige ligger efter, det pågår betydligt mer aktiviteter i andra länder.

Östen Ekengren, IVL, presenterade den nya rapporten från IVL om förslag till Styrmedel för ökad materialåtervinning. Det finns en stor potential att materialåtervinna mer hos både verksamheter och hushåll.

 

Politiker från fyra partier hade ombetts komma med 3 förslag som de ansåg som viktigast för att öka materialåtervinningen och skapa ett mer resurseffektivt samhälle. Representanter för återvinningsföretagen lyfte fram sina förslag.

 

Läs mer om vilka förslagen var och hur debatten gick HÄR.