ÅI stödjer initiativet Fossilfritt Sverige

30 november 2015

Återvinningsindustrierna har ställt sig bakom regeringens initiativ Fossilfritt Sverige. Det är ett initiativ som syftar till att lyfta svenska företag som eftersträvar fossilfrihet under klimattoppmötet i Paris.

Återvinningsindustrierna bedriver ett aktivt klimatarbete och det fossilfria samhället är en viktig målbild för att åstadkomma minskade utsläpp. Syftet med regeringens initiativ Fossilfritt Sverige är att visa det pågående arbetet i Sverige på den internationella arenan – och samtidigt utmana andra aktörer och länder att stärka sitt engagemang. Återvinningsindustriernas och andra aktörers medverkan i Fossilfritt Sverige innebär ett ställningstagande bakom följande budskap inför Paris: 

1. Världen behöver bli fossilfri. Vi ser positivt på att Sverige går före. Det skapar bättre miljö, attraktivare städer och nya möjligheter till jobb.

2. Våra verksamheter ska bidra. Genom att visa upp egna konkreta insatser för minskade klimatutsläpp inom ramen för FN:s Action Agenda demonstrerar vi inför hela världen vår beslutsamhet att agera i närtid.

3. Vi utmanar andra, i Sverige och i världen. Vi välkomnar våra motsvarigheter att ansluta sig, göra egna insatser och att utmana sig själva och oss.

Samlad information om projektet finns på www.regeringen.se/fossilfrittsverige.