Första utlysningen i RE:Source

10 februari 2016

RE:Source har öppnat första utlysningen av projektbidrag. Totalt finns drygt 40 miljoner kronor att söka. Sista ansökningsdag är den 5 april 2016.

RE:Source är ett strategiskt forskningsprogram som finansieras gemensamt via Energimyndigheten, Vinnova och Formas.

 

Målet med RE:Source är att utveckla avfallsområdet så att Sverige är världsledande på att minimera och nyttiggöra avfall år 2030.

 

Innehållet i forskningsprogrammet framgår från en strategisk innovationsagenda där utmaningar, långsiktiga mål och innovationsbehov finns beskrivna och prioriterade. Agendan har tagits fram gemensamt av ett stort antal aktörer inom avfallsområdet.

 

För att genomföra forskningsprogrammet finns drygt 150 miljoner kronor avsatta under åren 2016-2019. I den utlysning som nu har öppnats finns drygt 40 miljoner kronor tillgängliga för projektbidrag. 

 

För utlysningen gäller i huvudsak:


Projektmedel kan sökas för att uppnå RE:Sources programmål nummer två (av sju): Nya tekniska lösningar och affärsmodeller för hållbar resurs- och avfallshantering är framgångsrikt tillämpade i samhälle och näringsliv.


Två former av projekt kan sökas:

  • Förprojekt: Ska avslutas senast 31 januari 2017. Syftar till att utreda, analysera och utvärdera förutsättningarna för att genomföra ett större projekt som i ett längre perspektiv bidrar till att uppnå programmålet. Maximalt bidragsbelopp är 500 000 kr.
  • Innovationsprojekt: Ska vara avslutade senast 31 augusti 2018. Syftar till att utveckla nya innovationsbaserade lösningar på affärsmodeller, samarbetsformer, tekniska lösningar etc.  Lösningarna ska vara utvärderade tillsammans med användare, kunder eller kravställare. Maximalt bidragsbelopp är 3 000 000 kr.

För båda projekttyperna gäller att maximalt sökbart bidragsbelopp får motsvara max 50 procent av projektets totala kostnad. Utlysningen stänger den 5 april 2016.

 

För fullständig information se utlysningstexten på Energimyndighetens webbplats genom att klicka HÄR.

 

För mer information om RE:Source: