Regeringen har beslutat om en ny förordning för minskad förbrukning av plastbärkassar

17 november 2016

Regeringen har fattat beslut om en ny förordning av plastbärkassar och i enlighet med detta ska Naturvårdsverket bevaka att förbrukningen av plastbärkassar mins­kar.

Beslutet innebär att den som i en yrkesmässig verksamhet tillhandahåller plastbärkassar till konsumenter måste informera om plastbärkassarnas miljöpåverkan och fördelarna med en minskad förbrukning, samt fördelar med andra alternativ och åtgärder för minskad förbrukning.
 
Myndigheten ska också följa förbruk­ningen av tunna plastbärkassar, som inte får överskrida 90 kassar per person och år efter 2020 och 40 kassar per person och år innan 2026.