Förnybara material glöms bort i cirkulär ekonomi

13 april 2018

Istället för fokus på biologisk nedbrytbarhet borde förnybara material ses som att de kan återanvändas, repareras och omarbetas. Risken är annars att den cirkulära ekonomin kommer bygga på mindre hållbara råmaterial, enligt en ny studie från IVL Svenska Miljöinstitutet, som genomförts på uppdrag av företagen Essity, Ikea, Tetra Pak och Royal DSM.

För många förnybara material är det mer hållbart att återanvända eller återvinna dem istället för att låta dem brytas ned i det biologiska flödet eller att förbränna dem, enligt studien.
 

-Att samla in och återvinna förnybart material kräver normalt mindre energi än att producera jämförbart förnybart material från nya varor, med typiska reduktioner på 0,5 kg koldioxidekvivalenter per kilo produkt, till exempel papper eller kartong”, säger Tomas Rydberg, LCA-expert på IVL, i en kommentar.

Enligt rapporten är det därför viktigt att integrera begreppen cirkulär ekonomi och bioekonomi med varandra.

Läs rapporten