Finland först med nationell färdplan om plast

17 oktober 2018

En statlig utredning överlämnade i går till Finlands regering “En färdplan för plast”. Utredningen sägs utgöra ett första steg mot en ny, hållbar plastekonomi i Finland.

Färdplanen har ledorden minska, undvika, återvinna och ersätta. Samtidigt konstateras att plast har goda egenskaper och därför används i hög utsträckning, och också har en viktig roll i ekonomin.
 
”Färdplanen för plast kan fungera som vägvisare för andra stater, eftersom den är den första i sitt slag. Det viktigaste i utarbetandet och genomförandet av färdplanen är vikten av sektorsövergripande samarbete. Allas insatser behövs i genomförandet”, säger den centerpartistiska riksdagsledamot Hanna Kosonen, som har lett arbetet med den nya strategin. 
 
Utredningen föreslår bland annat att städer och evenemangsarrangörer erbjuds green deal-avtal om att minska användningen av engångsförpackningar och undvika onödiga förpackningar av varor. Ett annat förslag är en plastskatt som ska att minska användningen av engångsartiklar i plast och påskynda nya lösningar.
 
Utredningen överlämnades till  näringsminister Mika Lintilä (C), och han ville framförallt lyfta affärsmöjligheter för den som ligger i framkant.
“Enorma globala affärsmöjligheter väntar de företag som kan ta fram avancerade återvinningslösningar för plast eller lösningar för att ersätta oljebaserade plaster med hållbara biobaserade produkter”, sade näringsminister Mika Lintilä.