Finland har tagit fram en färdplan för cirkulär ekonomi

7 november 2016

Finland har, som första land i världen, tagit fram en färdplan för cirkulär ekonomi.

Färdplanen, Leading the cycle - Finnish road map to a circular economy 2016-2025, beskriver stegen för en hållbar utveckling mot cirkulär ekonomi i Finland. Det betonas att förändringen som behövs kräver samarbete över sektorsgränser, nya arbetssätt och utveckling av tjänster genom digitalisering.
 
Färdplanen lyfter fram att en cirkulär ekonomi i Finland kan generera 2-3 miljarder euro i mervärde varje år fram till 2030 och över 75000 nya jobb. Fokusområden är; Sustainable food system, Forest-based loops, Technical loops, Transport and logistics samt Finlands värdskap för World Circular Economy Forum 2017.