Europas återvinningsindustri samlas för diskussion om EU:s plaststrategi

4 december 2017

Kommissionen ska presentera EU:s plaststrategi den 18 januari. Den 27 februari samlas Europas återvinningsindustri i Bryssel för att diskutera vilka utmaningar och möjligheter plaststrategin innebär ur återvinningsperspektiv.

Den europeiska branschorganisationen FEAD, där Återvinningsindustrierna är medlemmar, välkomnar offentliggörandet av Europeiska kommissionens strategi för plaster som en del av ett bredare initiativ för cirkulär ekonomi. Övergången från en linjär till en mer cirkulär ekonomi är avgörande om EU att utveckla en hållbar, resurseffektiv och konkurrenskraftig ekonomi i framtiden. FEAD anser att det finns ett brådskande behov av åtgärder på lokal, europeisk och global nivå.