EU-kommissionen vill omarbeta det Cirkulära ekonomipaketet

17 december 2014

Den nya EU-kommissionen presenterade igår sitt arbetsprogram för 2015 för EU-parlamentet. Det Cirkulära ekonomipaketet finns inte med, men vice president Timmermans informerade om att man avser komma tillbaka i slutet av 2015 med ett nytt förslag som är mer ambitiöst och genomförbart. Det kommer ha ett bredare angreppssätt Vi kommer inte dra fötterna efter oss, vi kommer presentera ett förslag som kan möta våra ambitioner på ett mer effektivt sätt, sade Timmermans vid mötet med EU-parlamentet, när han bemötte kritiken att det dras tillbaka.

Den förra EU-kommissionen presenterade i somras förslaget till Cirkulärt ekonomipaket. De mer konkreta förslagen i paketet omfattar revidering av sex avfallsdirektiv, där höjda återvinningsmål och minskad deponering utgör viktiga delar. Många definitioner och beräkningsmetodiken för att uppnå målen är oklara. Den nya kommissionen anser att det inte finns förutsättningar att komma överens mellan medlemsländerna att genomföra förslaget i nuvarande utformning. Därför dras det tillbaka för omarbetning.

Inom återvinningsindustrin välkomnar vi den cirkulära ekonomin och mer ambitiösa återvinningsmål i förslaget. Vi är dock mycket bekymrade över att de föreslagna återvinningsmålen kopplas till begreppet "kommunalt avfall, säger Britt Sahleström, vd för Återvinningsindustrierna. Mål för kommunalt avfall riskerar att sammanblandas med kommunalt ansvar.

Vi uppfattar att den nya kommissionen vill ta ett betydligt bredare grepp om den cirkulära ekonomin, fortsätter Britt Sahleström, och hoppas därför att det nya förslaget på ett helt annat sätt inkluderar näringslivsperspektivet, innovation, konkurrensfrågor, företagande och jobb. Vid möten med representanter för president Junckers kabinett har vi fått sådana signaler.

Vice president Timmermans gav uttryck för den nya inriktningen genom att säga att vi måste se på den cirkulära ekonomin på ett cirkulärt sett, "not in a half circular way".

EU-kommissionen kommer att ha fortsatt dialog med både Miljörådet och EU-parlamentet innan arbetsprogrammet för 2015 formaliseras. 

EU-kommissionens arbetsprogram 2015

Läs mer om arbetsprogrammet HÄR.