Rapport från EEA lyfter behovet av design för cirkulär ekonomi

20 juni 2017

Den europeiska miljömyndigheten EEA lyfter nu fram behovet av nya initiativ och förändringar av designarbetet för att öka takten mot en cirkulär ekonomi.

I rapporten Circular by Design betonas det att reparationer, återanvändning och nya former av distribution behöver uppmärksammas mer och att det är åtgärder som har stor betydelse ur ett miljömässigt och ekonomiskt perspektiv.
 
Rapporten pekar även ut en potentiell konflikt i arbetet med en cirkulär ekonomi. Det handlar om att produkter som utvecklas för att kunna repareras i förlängingen kan försvåra återvinningen, om reparerade produkter börjar innehålla mer komplicerade blandningar av material.