Deponiskatten höjs

12 december 2014

Från och med den 1 januari 2015 höjs skattesatsen från 435 till 500 kronor per ton avfall.

En särskild punktskatt ska betalas för avfall som deponeras. Skatten bestäms utifrån avfallets vikt och är densamma oberoende av avfallstyp.

Syftet med skatten är att bidra till att minska mängden avfall som deponeras. Skatten ska även bidra till att det blir lönsamt att återanvända, återvinna eller utnyttja avfall genom andra metoder. Ytterligare ett syfte är att skatten ska bidra till att avfallsmängderna på sikt minskar. Läs mer på Skatteverkets hemsida HÄR.