Regeringen tillsätter delegation för cirkulär ekonomi

12 april 2018

Regeringen har fattat beslut om att inrätta en delegation för cirkulär ekonomi på miljödepartementets enhet för kemikalier.

En delegation för cirkulär ekonomi föreslogs redan förra året av Ola Alterå i utredningen ”Från värdekedja till värdecykel”. Utredningen föreslog att regeringen direkt under näringsdepartementet skulle inrätta en tidsbegränsad delegation för cirkulär ekonomi, förslagsvis under fem år. Enligt Ola Alterå bör delegationen ha som roll att starta den process som behövs för att få igång en bred samverkan för cirkulär ekonomi och vara kontaktpunkt mellan alla centrala aktörer som stat, näringsliv, akademi, regioner och civilsamhället.
 
Ola Alterå skriver också i utredningen att delegationen bör ge råd om en långsiktig målstyrning av Sveriges hållbarhetsarbete efter det att delegationen upphört. Till skillnad från Ola Alterås förslag att inrätta delegationen under näringsdepartementet ligger förslaget i dag enligt regeringens ärendeförteckning under miljödepartementets enhet för kemikalier. Vilka personer som ska ingå i den nya delegationen kommer att meddelas av regeringen vid ett senare tillfälle.
 

-Det finns en risk att delegationen nu begränsas till att enbart hantera kemikaliefrågor. Vi hade hoppats på att delegationen skulle kunna ta ett helhetsgrepp om marknaden och driva på för mer cirkulära materialflöden ur ett näringspolitiskt perspektiv, säger Lina Bergström, vd Återvinningsindustrierna.