Danmarks regering föreslår en mer konkurrensutsatt avfallsmarknad

30 september 2016

I den danska regeringens försörjningsstrategi föreslås en mer konkurrensutsatt avfallsmarknad

I försörjningsstrategin Forsyning for fremtiden lyfter den danska regeringen fram att avfall inte är ett naturligt kommunalt monopol och att en mer konkurrensutsatt och välfungerande avfallsmarknad skulle möjliggöra en effektivare avfallshantering. Regeringen hänvisar till analyser som visar att incitamenten för att konkurrera med pris och effektivitet är otillräckliga, att avfallsproducenter inte har tillräcklig valfrihet att välja bästa avfallshantering och att den nuvarande ekonomiska regleringen är alltför komplex, betungade och icke-tranparent för både den som genererar avfallet, de privata återvinningsföretagen och kommunerna.

Regeringen har därför i Et staerkere Danmark - Vaekst 2016 lagt fram ett förslag om att konkurrensutsätta avfallsförbränningssektorn för att realisera effektiviseringsvinster på 0,4 miljarder danska kronor till 2025 för hushåll och verksamheter. Förslaget innehåller bland annat förslag om att verksamheter ska få frihet att själva bestämma hur deras brännbara avfall ska förbrännas, så att det kan välja den billigaste anläggningen. 

Regeringen föreslår också att det återvinningsbara avfallet ska konkurrensutsättas ytterligare och att kommunernas roll på återvinningsmarknaden för hushållsavfall ska begränsas, så att medborgarna får möjlighet att anlita andra aktörer än de kommunala. Kommunerna ska också bli skyldiga att använda privata lösningar till avfallshantering av det insamlade avfallet.

Utöver detta föreslås att alla verksamheter ska ingå avtal med privata återvinningsföretag om hanteringen av allt avfall. Kommunerna får möjlighet att samla in och hantera hushålls- och verksamhetsavfall på de icke brofasta öarna samt avfall från verksamheter med begränsad avfallsproduktion, som drivs av privata bolag.

Läs mer