Ny forskningsrapport om att dimensionera problem med organiska miljögifter i varor

8 mars 2018

Forskningsprogrammet Chemitecs har presenterat en syntesrapport som handlar om att dimensionera problemen med organiska miljögifter i varor.

För att förstå betydelsen av de kemikalier som sprids via varor är det angeläget att också kartlägga emissioner och spridningsvägar från andra källor. ChEmiTecs har genomfört substansflödesanalyser för ett urval av kemikalier med avsikt att få en samlad bild av spridningen till miljön av dessa ämnen. Resultaten från Chemitecs presenterades nyligen under ett seminarium på Naturvårdsverket.

 

Läs mer