Centerstämman fattade beslut om återvinning och producentansvar

9 oktober 2017

Centerpartiet avslutade nyligen sin partistämma där partiet bland annat fattades beslut kring återvinning och producentansvar.

Centerpartiet beslutade bland annat att kommunal insamling ska möjliggöras inom ramen för ett samlat producentansvar. I intervju med Papperskretsen fick Kristina Yngwe sedan frågan om vad ett samlat producentansvar innebär. Hon svarade följande:
 
- Att produkter och förpackningar utformas så de kan bli återvunna råvaror när de tjänat ut är centralt för att den cirkulära ekonomin ska växa. Producentansvaret ger ekonomiska drivkrafter för att göra produkter lätta att återvinna. Därför anser Centerpartiet att ansvar för insamling och återvinning ska vara samlat hos producenterna. Det samlade producentansvaret är en förutsättning för att hålla ihop kedjan från design, användning, insamling till när produkten ska återvinnas och bli nya material.
 
Kristina Yngwe har också kommenterat att Avfall Sverige ansåg att Centerstämmans beslut är en ”betydelsefull förändring”:
 
Beslutet från vår stämma är tydligt att det samlade ansvaret för insamling och återvinning ska ligga kvar som det är idag. Det är faktiskt inget nytt, men att Avfall Sverige välkomnar det ser jag som ett viktigt steg. Då kan vi förhoppningsvis lämna frågan om vem som ska ha ansvaret, och fokusera på hur vi praktiskt ska göra insamlingen enklare för hushåll och återvinningen bättre för miljön. Det kräver både en tydlig och långsiktig inriktning från politiken, men även bättre samarbete mellan producenter och kommuner.