Avfallsförbränningens roll i fokus i flera rapporter på EU-nivå

10 mars 2017

EU-kommissionen rekommenderar att medlemsländerna vid planering av kapacitet för avfallsförbränning ska ta hänsyn till risken för strandade tillgångar till följd av ny teknik för avfallsbehandling och de nya föreslagna återvinningsmålen.

Det framgår av EU-kommissionens Communication The role of waste-to-energy in the circular economy som presenterades i januari.
 
I rapporten Assessment of waste incineration capacity and waste shipments in Europe redovisas hur avfallskapaciteten är fördelad mellan de olika EU-länderna. Sverige är det land som har högst förbränningskapacitet per capita och i förhållande till hur mycket hushållsavfall och hushållsliknande avfall som genereras.
 
EU har också utvärderat hur medlemsländerna genomfört miljöpolitiken. EU-kommissionen konstaterar att Sverige förbränner en alltför stor andel av avfallet och rekommenderar Sverige att införa styrmedel för ökad materialåtervinning och för att styra högre upp i avfallshierarkin.