Regeringen inför skatt på avfallsförbränning

17 september 2019

Som en del av budgetpropositionen, som lämnas idag, föreslår regeringen en skatt på avfallsförbränning under 2020. Syftet uppges vara att uppnå en mer resurseffektiv och giftfri avfallshantering. Enligt regeringen är skatten också ett steg mot netto nollutsläpp av växthusgaser till atmosfären år 2045.

Skatten för avfallsförbränning föreslås införas med en skattenivå på 75 kronor per ton avfall år 2020. Därefter föreslås skatten trappas upp stegvis till 100 kronor per ton avfall år 2021 och till 125 kronor per ton avfall år 2022.

“Nu lägger vi ytterligare en pusselbit till den gröna skatteväxlingen. En skatt på avfallsförbränning kommer att gynna återvinning och gynna de företag som satsar på cirkulära affärsmodeller”, säger finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund (MP) i en kommentar.