Cirkulär ekononomi och ökad återvinning i budgetpropositionen

23 oktober 2014

Regeringen presenterade idag budgetpropositionen där cirkulär ekonomi, giftfria kretslopp och ökad återvinning lyfts fram som viktiga frågor.

- Det är mycket positivt att ökad resurseffektivitet och ökad återvinning får ett så tydligt utrymme i budgeten, säger Britt Sahleström, vd Återvinningsindustrierna. Vi hoppas att det snart också kommer styrmedel som stimulerar en ökad materialåtervinningen, så att återvinningsbara material inte går till förbränning.

Läs mer i budgetpropositionen HÄR.

Regeringen vill också utveckla källsorteringen och skriver "Möjligheten att källsortera avfall måste förenklas genom att samla ansvaret för insamlingen hos kommunerna. Regeringen avser att se över förutsättningarna för hur denna förändring kan genomföras på effektivast sätt."

- Idag har nästan hälften av alla som bor i flerbostadshus fastighetsnära insamling och närmare 80 % av dessa fastighetsägare har avtal med de privata återvinningsföretagen, säger Britt Sahleström. Våra medlemmar har i mer än 15 års tid jobbat med att skapa denna service och bygga upp marknaden. Tjänsterna för fastighetsnära insamling har utecklats tillsammans med bostadsbolag och fastighetsägare för att möta deras olika behov och förutsättningar. De omfattar inte bara insamling utan en rad andra tjänster också.

- Vi förutsätter att regeringen tycker att återvinningsföretagen varit framsynta, gjort ett bra jobb och att fastighetsägarna ska fortsätta att få välja vem som samlar in deras tidningar och förpackningar, fortsätter Britt Sahleström.