Avfall Sverige bryter samarbetet med FTI

21 maj 2019

Insamlingen av förpackningar och tidningar är under diskussion igen. Efter att Avfall Sverige och FTI sett ut att närma sig varandra bryter nu Avfall Sverige dialogen genom att lämna den samverkansplattform som startades tidigare i år mellan Avfall Sverige, Sveriges Kommuner och Landsting och FTI.

Skälet till att vi tills vidare avbryter arbetet är att FTI har mycket bestämda uppfattningar om hur insamlingssystemet ska se ut och saknar flexibel inställning till lokala lösningar som plattformen ger uttryck för, säger Weine Wiqvist, vd Avfall Sverige, i en kommentar. 

Det håller dock inte FTI med om:
– Vi delar inte Avfall Sveriges bild. För oss är det viktigt att den insamlingslösning som väljs ska respektera kommuners och producenters gjorda investeringar och leda till miljönytta, både lokalt och för hela samhället. Vi har arbetat hårt för att få till ett bra samarbete och vi tycker givetvis att detta är väldigt tråkigt. 

I samverkansplattformen ingår ett antal testkommuner där nya modeller för insamling av förpackningar och tidningar ska testas. Arbetet i testkommunerna kommer nu också att avbrytas. Samtidigt fortsätter Naturvårdsverkets arbete med att fram en vägledning för insamlingen.