Nytt EU-förslag om 35% återvunnet material i plastflaskor

10 oktober 2018

Europaparlamentets utskott för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet har idag röstat för att göra det obligatoriskt att producera plastflaskor som består av minst 35 procent återvunnen plast år 2025.

Förslaget ska uppmuntra och säkerställa en cirkulär användning av plast. Det ska leda till ökas insamling och styra plastmarknaden mot mindre engångsanvändning. Den 23 oktober fattar parlamentet beslut om de ska följa utskottets förslag om obligatoriskt återvunnet innehåll i plastflaskor.