Annika Helker Lundström vill att återvunnen råvara blir norm

21 november 2018

Sedan i maj är Annika Helker Lundström ordförande i Återvinningsindustrierna. Nedan följer en kort intervju med Annika om hur hon ser på branschen och sin roll.

Annika2

Sedan i maj är du ny ordförande för Återvinningsindustrierna. Vad är roligast med att få kliva in i den här rollen? 
Det känns fantastiskt roligt att vara tillbaka i branschen, inte minst nu när återvinning och cirkularitet står så högt på agendan. Och igår så utsågs det ”Återvunna plagget” till årets julklapp – det visar på insikten från andra branscher. Att få fortsätta vara med på denna resa är inspirerande.

Du har en lång bakgrund av att arbeta med miljö-, klimat- och återvinningsfrågor. Hur drar du nytta av dina tidigare erfarenheter i arbetet för Återvinningsindustrierna?
Bredden ger bra kunskap att ta med i vårt arbete och nätverket som byggs upp under åren är också viktigt. Att ha haft förmånen att leda en annan branschorganisation inom miljöteknikområdet ger också erfarenheter som är bra att ha med i arbetet framåt.

Hur ser du på de utmaningar och möjligheter som återvinningsbranschen står inför?
Jag tror att möjligheterna är stora och med dessa kommer naturligtvis utmaningar också. Det kommer behöva utvecklas helt andra affärsmodeller generellt i näringslivet men även återvinningsbranschen tror jag kommer behöva genomgå en omvandling för att möta framtida behov. Det kommer behövas ett närmare samarbete mellan återvinnare och användare av den återvunna råvaran. Spårbarheten av den återvunna råvaran och att kunna visa att den återvunna råvaran klarar kemikaliekraven är andra viktiga krav som jag är övertygad om kommer.  Att som bransch kunna leverera stora kvalitetssäkrade kvantiteter tror jag kommer bli en förutsättning för att nå cirkulär ekonomi.

Vilka är dina viktigaste hjärtefrågor?
Att återvunnen råvara blir ”mainstream” toppar!