ÅI:s remissvar: Omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt vid handel med visst skrot

27 april 2012

ÅI tillstyrker förslaget från Finansdepartementet.

Förslaget överensstämmer med de önskemål som ÅI tidigare fört fram för att komma tillrätta med de oseriösa inslag som finns i branschen.

Ni kan läsa yttrandet här.